DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Par Dzelzavas speciālo pamatskolu

Vīzija - profesionāla un radoša kolektīva darbība izglītojošā un estētiski sakārtotā vidē.
Misija – sekmēt ikviena izglītojamā iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, atbildīgu, kulturālu personību.
Vērtības – stabilitāte, latviskā dzīvesziņa, personības izaugsme

Skola dibināta 1965. gadā. Skola piedāvā izglītību šādās programmās:

Pirmsskolas izglītības:
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
 • traucējumiem (01015611)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
 • traucējumiem (01015811)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
 • traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Pamatizglītības:
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:

 • Ēdināšanas pakalpojumi (22811021), iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks. Mācību ilgums 3 gadi.
 • Kokizstrādājumu izgatavošana (22543041), iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs. Mācību ilgums 3 gadi.
No 1999. gada skolā tiek integrēti skolēni ar smagiem kustību traucējumiem. Skola ir pielāgota, lai pa to varētu pārvietoties skolēni ratiņkrēslos.

Video par mūsu skolu!

Pateicība

Pateicība

Aktuāla informācija

Dzelzavas speciālā pamatskola akreditēta līdz 04.05.2026.

Paldies skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, Dzelzavas pagasta pārvaldei un Madonas izglītības nodaļai.