DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Par Dzelzavas speciālo pamatskolu

Vīzija - profesionāla un radoša kolektīva darbība izglītojošā un estētiski sakārtotā vidē.
Misija – sekmēt ikviena izglītojamā iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, atbildīgu, kulturālu personību.
Vērtības – stabilitāte, latviskā dzīvesziņa, personības izaugsme

Skola dibināta 1965. gadā. Skola piedāvā izglītību šādās programmās:

Pirmsskolas izglītības:
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
 • traucējumiem (01015611)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
 • traucējumiem (01015811)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
 • traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Pamatizglītības:
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:

 • Ēdināšanas pakalpojumi (22811021), iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks. Mācību ilgums 3 gadi.
 • Kokizstrādājumu izgatavošana (22543041), iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs. Mācību ilgums 3 gadi.
No 1999. gada skolā tiek integrēti skolēni ar smagiem kustību traucējumiem. Skola ir pielāgota, lai pa to varētu pārvietoties skolēni ratiņkrēslos.

Sekojiet jaunumiem

Video par mūsu skolu!

Aktuāla informācija

Informācija vecākiem

Pašreizējie pasaules notikumi rada milzu neziņu un spriedzi, kas neizbēgami ietekmē arī bērnus un pusaudžus. Pieaugušajiem ir iespēja iegūt informāciju no dažādiem avotiem un mazināt satraukumu, uzticoties valsts iestādēm vai sekojot publiskajiem paziņojumiem. Ģimenei ir svarīga loma bērnu un pusaudžu informēšanā par notikumiem. Ir ļoti svarīgi, lai runājot ar bērniem, vecāki saglabātu mieru un nosvērtību. Tas ir vienlīdz būtiski gan runājot ar jaunākiem bērniem, gan pusaudžiem. Bērns briesmu brīžos drošības sajūtu meklē vispirms pie saviem vecākiem un tuvākajiem ģimenes locekļiem.


Pat tad, ja apkārtējo pasauli pārņem lielākais nemiers, vecāki tomēr var sniegt saviem bērniem kaut nelielo, bet tik svarīgo sajūtu – miers ir vienmēr iespējams. Šī drošības sajūta būs bērna labākais pavadonis cauri vislielākajām krīzēm.


Lai saglabātu iekšējo mieru sevī, palīdzēs ja:
- lasīsiet ziņas limitētu laiku,
- turpināsiet saglabāt dienas režīmu,
- gatavosiet ēst un darīt citus ikdienas darbus,
- ļausiet sev priecāties, bērniem smieties un dauzīties,
- izrunāsiet lietas, kas uztrauc un sadusmo,
- savu iespēju robežās, kādam palīdzēsiet.

Rūpēsimies viens par otru un līdzcilvēkiem. Saglabājam modru mieru par sevi un savu valsti.

No 7.februāra līdz 11.februārim 1.klasei brīvdienas.

Paldies skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, Dzelzavas pagasta pārvaldei un Madonas izglītības nodaļai.

Dzelzavas speciālā pamatskola akreditēta līdz 04.05.2026.

Pateicības

Pateicība par dalību Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā "Tirai Latvijai"

Pateicības par piedalīšanos MADONAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU IZSTĀDĒ "SVĒTKU LAIKS"