DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Dodoties brīvdienās skolas darbinieki veica Covid 19 testu.

Visi esam veseli!
Jaukas visiem brīvdienas!
Brīvdienas no 15. marta līdz 19.martam.

Veltījums Latvijai!

Veltījums Latvijai!

Dzelzavas speciālā pamatskola akreditēta līdz 04.05.2026.

Paldies skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, Dzelzavas pagasta pārvaldei un Madonas izglītības nodaļai.

Par Dzelzavas speciālo pamatskolu

Vīzija - profesionāla un radoša kolektīva darbība izglītojošā un estētiski sakārtotā vidē.
Misija – sekmēt ikviena izglītojamā iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, atbildīgu, kulturālu personību.
Vērtības – stabilitāte, latviskā dzīvesziņa, personības izaugsme

Skola dibināta 1965. gadā. Skola piedāvā izglītību šādās programmās:

Pirmsskolas izglītības:
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
  • traucējumiem (01015611)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
  • traucējumiem (01015811)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
  • traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Pamatizglītības:
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:

  • Ēdināšanas pakalpojumi (22811021), iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks. Mācību ilgums 3 gadi.
  • Kokizstrādājumu izgatavošana (22543041), iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs. Mācību ilgums 3 gadi.
No 1999. gada skolā tiek integrēti skolēni ar smagiem kustību traucējumiem. Skola ir pielāgota, lai pa to varētu pārvietoties skolēni ratiņkrēslos.

Aktualitātes

Aktualitātes Uzzini vairāk

"Latvijas skolas soma"

Latvijas skolas soma Uzzini vairāk

Ārpusklases nodarbības

Ārpusklases nodarbības Uzzini vairāk

Mūsu galerija

Video par mūsu skolu!