DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Aktivitātes brīvajā laikā

 1. Ģitārspēle
 2. Noformēšana
 3. Džimbas skola
 4. Dabas draugi
 5. Drošs velobrauciens
 6. Spēļu stunda

Individuālās/ grupu nodarbības

 1. Mūzika
 2. Sports
 3. Noformēšana
 4. Floristika
 5. Dejas
 6. Puišu stunda
 7. Biodejas
 8. Vesels un skaists 
 9. Logopēdija
 10. Montessori
 11. Ārstnieciskā vingrošana
 12. Ritmika.

Ārpusstundu pasākumi 2022./2023.m.g. 2.sem.

Janvāris

19.01.

Barikāžu aizstāvju atceres diena

26.01.

Rakstnieku R. Blaumani atceroties                    

23.-27.01.

Matemātikas nedēļa

30.01.

Janvāra jubilāru sveikšana

03.-07.10.

Labo darbu nedēļa. Skolas apkārtnes sakopšana.

Februāris


02.02.

Sveču zīmējumu izstāde

6.-10.02.

Projektu nedēļa “Latviešu tautas tradīcijas”

8.02.

Es jau to varu! PIG

16.02.

Valentīndiena (VD., KMA)

23.02.

Popiela

27.02.

Februāra jubilāru sveikšana

Marts


6.03.

Spēļu pēcpusdiena PIG

9.03.

Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu un Madonas novada
vispārizglītojošo skolu skolēnu mājturības un tehnoloģiju radošās
darbnīcas “Kam čaklas rokas, tam darbi sokas!” (1.-4.kl) Vītolu ģimenes koncerts

20.03.

Spēļu pēcpusdiena (2.c-7.c kl.)

30.03.

Marta jubilāru sveikšana

Aprīlis

03.-6.04.

Dabaszinību nedēļa “Nāc nākdama liela diena!”

05.04.

Lieldienu atrakcijas

13.04.

Protu, varu, daru! (1.-5.kl.c.kl.)

27.04.

Skolas solists

27.04.

Aprīļa jubilāru sveikšana

Maijs

3.05.

Baltā galdauta svētki

12.05.

Mātes diena

18.05.

Karjeras diena

29.-31.05

Gada noslēguma nedēļa

30.05.

Sporta diena

29.05.

Maija un vasaras jubilāru sveikšana

Jūnijs

Izlaidums

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā