DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Fakultatīvi

 1. Mūzika
 2. Sports
 3. Dejas
 4. Montessori
 5. Teātris

Aktivitātes brīvajā laikā

 1. Ģitārspēle
 2. Noformēšana

Ārpusstundu pasākumi 2021./2022.g.

2021./2022.m.g. 1.sem.

01.09.

Zinību diena

Septembris

Dzejoļu lasīšana, dzejas grāmatu izstāde                                       

09.09.

Rudens pārgājiens                          

24.09.

Dzejas diena

30.09.

Miķeļdiena

30.09.

Septembra jubilāru sveikšana

Oktobris

Pasāku lasīšana

1.10.

Skolotāju diena

4.-08.10.

Labo darbu nedēļa. Talka.

25.-28.10.

Karjeras nedēļa

28.10.

Oktobra jubilāru sveikšana

Novembris

Spēles par Latviju

11.11.

Mārtiņdienas jampadracis (2., 3. ,4.,1.c - 7.c kl. PIG)

11.11.

Lāčplēša diena

15.-18.11.

Svētku nedēļa

22.-26.11.

Ietērpsim skolu Ziemassvētku rotā

30.11.

Novembra jubilāru sveikšana

DecembrisZiemassvētku grāmatu izstāde.
Ziemassvētku dzejoļu lasīšana.
6.-10.12.Saldumu darbnīcas
13.-17.12.Lai sirds siltums sasilda ikvienu!
17.12.Decembra jubilāru sveikšana
13.-21.12.Ziemassvētku laiks ir klāt!

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā