DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Fakultatīvi

 1. Informātika
 2. Jaunsargi
 3. Mūzika
 4. Sports
 5. Dejas
 6. Montessori
 7. Floristika
 8. Remontdarbi
 9. Stila mācība
 10. Teātris

Aktivitātes brīvajā laikā

 1. Skolēnu klubiņš
 2. Datorspēles mazajiem
 3. Noformēšana
 4. Ģitārspēle

Ārpusstundu pasākumi 2020./2021.m.g.

2020./2021.m.g. 1.sem.

01.09.

Zinību diena

14.-18.09.

Rudens pārgājiens. Dzejas diena.                                                        

18.09.

Olimpiskā diena                             

29.09.

Miķeļdienas izstāde

30.09.

Septembra jubilāru sveikšana

2.10.

Skolotāju diena

5.-9.10.Labo darbu nedēļa. Talka.
12.-16.10.Krāsu nedēļa

28.10.

Oktobra jubilāru sveikšana

10.11.

Mārtiņdienas izstāde

11.11.

Lāčplēša diena
16.-20.11.Svētku nedēļa

23.-27.11.

Ietērpsim skolu Ziemassvētku rotā

30.11.

Novembra jubilāru sveikšana

7.-11.12.

Piparkūku darbnīcas

14.-18.12.Ziemassvētku nedēļa

16.12.

Decembra jubilāru sveikšana

2020./2021.m.g. 2.sem.

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā