DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Aktivitātes brīvajā laikā

 1. Ģitārspēle
 2. Noformēšana
 3. Džimbas skola
 4. Dabas draugi
 5. Drošs velobrauciens
 6. Spēļu stunda

Individuālās/ grupu nodarbības

 1. Mūzika
 2. Sports
 3. Noformēšana
 4. Floristika
 5. Dejas
 6. Puišu stunda
 7. Biodejas
 8. Vesels un skaists 
 9. Logopēdija
 10. Montessori
 11. Ārstnieciskā vingrošana
 12. Ritmika.

Ārpusstundu pasākumi 2022./2023.m.g. 1.sem.

01.09.

Zinību diena

21.09.

Sporta aktivitātes dabā                        

29.09.

Miķeļdiena. Diskotēka.

30.09.

Skolotāju diena

03.-07.10.

Labo darbu nedēļa. Skolas apkārtnes sakopšana.

oktobrī

Valodas diena

20.10.

Krāsu nedēļā “Raibā pasaule”

18.10.

Karjeras diena

31.10.

Oktobra jubilāru sveikšana

10.11.

Mārtiņdienas jampadracis

(1.,2.,3.kl., 1.c.kl., 4.,5.kl., 3.c-7.c kl. PIG) Mārtiņdienas balle

11.11.

Lāčplēša diena

14.-17.11.

Svētku nedēļa

21.-25.11.

Ietērpsim skolu Ziemassvētku rotā

28.11.

Novembra jubilāru sveikšana

05.-09.12.

Piparkūku darbnīcas

19.12.

Decembra jubilāru sveikšana

12.-23.12.

Ziemassvētku laiks ir klāt!

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā