DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Audzināšanas darbs

Fakultatīvi

 1. Informātika
 2. Jaunsargi
 3. Mūzika
 4. Sports
 5. Dejas
 6. Montessori
 7. Floristika
 8. Remontdarbi
 9. Stila mācība
 10. Teātris

Aktivitātes brīvajā laikā

 1. Skolēnu klubiņš
 2. Datorspēles mazajiem
 3. Noformēšana
 4. Ģitārspēle

Ārpusstundu pasākumi 2019./2020.m.g.

2019./2020.m.g. 1.sem.

02.09.

Zinību diena. Gaismas ceļš.

20.09.

Olimpiskā diena.

24.09.

Dzejas diena.                                                

27.09.

Miķeļdiena. (PIG Cālīši, 1., 2.c – 5.c.kl)                                                

30.09.

Septembra jubilāru sveikšana.

04.10.

Skolotāju diena.

10.10.

Putras diena.

14.–18.10.

Krāsu nedēļa. Labo darbu nedēļa. Rudens talka.

31.10. 

Oktobra jubilāru sveikšana

08.11. 

Mārtiņdiena  (1. – 5.kl., PIG Cālīši) Mārtiņgaiļu izstāde.

11.–15.11.

Svētku nedēļa. Lāčplēša diena. Izzinošas spēles par Latviju bibliotēkā.

14.11. 

Latvijai svētki.

28.11. Novembra jubilāru sveikšana.

2.–6.12.

Ietērpsim skolu Ziemassvētku rotā.

05.12. Spēļu pēcpusdiena (5. – 6., 7.kl.)
9.–13.12Piparkūku darbnīcas.
17.-21.12.
Ziemassvētku nedēļa.
18.12.

Decembra jubilāru sveikšana

2019./2020.m.g. 2.sem.

13.-17.01.

Matemātikas nedēļa. Tirgus placis.

20.01.

Barikāžu aizstāvju atceres diena.

30.01.

Karnevāls. Janvāra jubilāru sveikšana.              

3.02.

Sveču izstāde.         

6.02.

Spēļu pēcpusdiena. (5.,6.kl.).

10. –
14.02.

Projektu nedēļa “Mēs dabā”.

13.02.

Valentīndiena 9. – P.kl. Valentīndienas pasts.

20.02.

Popiela

27.02.“Sarauj puiši un meitenes!” Februāra jubilāru sveikšana.

5.03.

Karjeras diena

25.03.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.

31.03.

Marta jubilāru sveikšana.

6.– 10.04.

“Nāc nākdama liela diena!” Dabaszinību nedēļa.

20.04.

Lielā talka. 

 

Mājturības un tehnoloģijas pasākums “Kam čaklas rokas, tam darbi sokas”.

30.04.

Skolas solists. Aprīļa jubilāru sveikšana.

05.05

Baltā galdauta svētki.

08.05.Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena; Eiropas diena.

14.05.

Veselības diena.

25.-29.05.

Gada noslēguma nedēļa.

27.05.

Maija jubilāru sveikšana

28.05.

Vasaras jubilāru sveikšana

JūnijsIzlaidums

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā